Thủ tục cấp giấy phép lao động

Ngày 02/10/2017, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành chính thức có hiệu lực pháp luật. Trên cơ sở các […]

Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu chính (gọi tắt là Giấy phép bưu chính). Chỉ khi được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ bưu […]

Những giấy tờ không thể thiếu cho giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

Điều kiện cấp giấy phép kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm. Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thương hiệu, giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của pháp luật; Người đứng đầu cơ sở nhập khẩu xuất bản phẩm phải thường trú tại […]

Đơn vị cấp giấy phép cho thuê lại lao động nhanh chóng uy tín

Cho thuê lại hợp đồng lao động là một trong những ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật hiện nay. Khi muốn thực hiện hoạt động kinh doanh trên, doanh nghiệp cần phải đáp ứng các điều kiện chặt chẽ và đặc biệt cần phải được cấp giấy phép […]

Quy định về cấp giấy phép kinh doanh và kiểm toán công ty vốn đầu tư nước ngoài

Căn cứ pháp lý: Nghị định 09/2018/NĐ-CP; Luật Kiểm toán độc lập 2011; Nghị định 17/2012/NĐ-CP; Khi một tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan đến mua bán hàng hóa thì cần phải tuan thủ pháp luật Việt Nam. Các […]

Thủ tục cơ bản khi cấp giấy phép tư vấn du học

Luật đầu tư 2014 không ghi nhận Tư vấn du học là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đây là một quy định có tính chất mở cửa cho các doanh nghiệp thực hiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Tuy […]